Wstępny protokół IV nabór do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” – II etap

Publikujemy wstępny protokół z II etapu w IV naborze do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Wstępny protokół z II etapu rekrutacji do projektu_MMM_IV nabór_

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.