Wizyta Węgrów

W niedzielę 3 lipca na terenie LGD Zapiecek przebywali z wizytą goście z Węgier.

Wśród nich byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Budapesztu, województwa Szabolcs Szatmár Bereg oraz Lokalnej Grupy Działania Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület. Tłumaczem był Dyrektor Biura Węgierskiej Izby Handlowej Pan Piotr Kowalczyk.Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania SM Spomlek, gdzie goście mogli poznać proces produkcji sera i degustować gotowe produkty. Przy okazji padały liczne pytania o sytuację rolników w Polsce i porównanie jej do warunków węgierskich. Następnie delegacja zobaczyła radzyński Pałac a Pan Zbigniew Smółko niezwykle barwnie opowiedział jego historię. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzone były rozmowy na temat systemu szkolnictwa w obu krajach i możliwości współpracy  w realizacji programów unijnych w przyszłości. Po części oficjalnej, w której uczestniczyli wicestarosta Jan Gil oraz zastępca burmistrza Tomasz Stephan, goście spędzili miłe popołudnie w ogrodzie Państwa Eleonory i Zygmunta Adamczyków w Sobolach oraz na festynie w Starej Wsi. Krótka wizyta była okazją do poznania się, dyskusji o interesujących nas obszarach współpracy oraz rozmów związanych z możliwościami wynikającymi z programu LEADER na Węgrzech i w Polsce.

Wszystkim zaangażowanym w organizację wizyty delegacji węgierskiej serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę.