Wizyta studyjna

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do udziału w organizowanej w dniach 26-28.09.2023 wizycie studyjnej, której celem jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Wizyta studyjna  jest elementem realizacji projektu współpracy  pt. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Regulamin wizyty studyjnej

Formularz ofertowy