Wieści z LGD „Zapiecek” Wybrano nowy Zarząd Lokalnej Grupy Działania Zapiecek!

W czwartek 28 kwietnia 2016 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Zapiecek. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015.

Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę w osobach:

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”:

Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes Zarządu

Jarosław Koczkodaj – Wiceprezes Zarządu

Eulalia Mikołajuk – Skarbnik

Zbigniew Smółko – Sekretarz

Radosław Sałata – Członek Zarządu

Magdalena Pomorska – Członek Zarządu

Anna Szymala – Członek Zarządu

 

Komisja Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”:

Mirosława Piasko – Przewodnicząca

Kazimierz Brudkowski – Wiceprzewodniczący

Jadwiga Cisak – Sekretarz

 

Rada Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”:

Sektor publiczny:

Ireneusz Demianiuk

Tomasz Jurkiewicz

Sektor społeczny:

Andrzej Cap

Waldemar Cholewa

Magdalena Domańska

Emilia Kramer

Anna Mróz

Barbara Olszewska

Agnieszka Warzywoda

Sektor gospodarczy:

Julian Bober

Paweł Brodecki

Agnieszka Grochowska

Mateusz Orzechowski

Marek Osak

Marek Ostaszewski