Ważne

Informujemy, że „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” jest załącznikiem do wniosku zarówno na Podejmowanie działalności gospodarczej jak i Rozwijanie działalności gospodarczej i jest do pobrania poniżej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis