Ważne!

Informujemy, iż spotkania informacyjno-doradcze  zaplanowane w siedzibie naszego biura będą dotyczyły wypełniania wniosku i biznesplanu .

5.04. 2017 r. godz. 16.00 – spotkanie dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

6.04. 2017 r. godz. 9.00 – spotkanie dla osób planujących rozwój działalności gospodarczej

7.04. 2017 r. godz. 9.00 – spotkanie dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.