Warsztat refleksyjny

W dn. 22.01.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny poprowadzony przez p. Mariusza Wachowicza, w którym wzięli udział członkowie Rady, przedstawiciele JST oraz pracownicy biura. Na spotkaniu gościliśmy p. Mateusza Winiarskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. 

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu maj 2016-grudzień 2017 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC