Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W czwartek 23 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności LGD „Zapiecek” za rok 2021. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi LGD „Zapiecek”  absolutorium za rok 2021. Następnie odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu. Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” uzupełniło skład  Zarządu dokonując wyboru następujących członków: P. Maria Burczaniuk oraz P. Arkadiusz Filipek.  Na zakończenie Prezes Jarosław Koczkodaj podziękował P. Zbigniewowi Smółko za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia dziękujemy za przybycie i aktywny udział w zebraniu.                                                                                                                                                                                           Serdecznie dziękujemy Gminie Ulan-Majorat oraz P. Magdalenie Domańskiej – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie za pomoc w organizacji WZC.