Uniwersytet Obywatelski

W ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” został utworzony Uniwersytet Obywatelski. Celem Uniwersytetu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany poglądów i wiedzy oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”, budowanie i wzmacnianie obecnych i przyszłych elit zarządzających lokalnym biznesem, administracją, instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i społecznymi. Do uczestnictwa zostały zaproszone osoby chętne i gotowe powiększać swoją wiedzę o kulturze, sztuce, nauce, polityce i ekonomii. 

Cykl zdarzeń, nazwanych całościowo Uniwersytetem Obywatelskim, obejmie organizację dziesięciu kilkugodzinnych spotkań, nazwanych na potrzeby projektu Inspiratoriami. Każde z nich prowadzone będzie przez starannie wybranego wykładowcę, eksperta w swojej dziedzinie, łączącego wiedzę z dorobkiem praktycznym i umiejętnością jej przekazania. W trakcie każdego Inspiratorium odbędzie się krótkie wprowadzenie moderatora, wykład, moderowana dyskusja i rozmowa przy kawie.

Przedmiotem Inspiratoriów będzie dziesięć bloków tematycznych:

  1. Geopolityka i bezpieczeństwo międzynarodowe: czy grozi nam wojna?
  2. Różnice kulturowe w dobie globalizacji
  3. Poziom debaty publicznej we współczesnej Polsce
  4. „Historia magistra vitae est”
  5. Grafika użytkowa
  6. Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych
  7. Rozwój osobisty – jak rozpoznać i wykorzystać własny potencjał
  8. Rola mediów w życiu dzisiejszego człowieka – na przykładzie mediów lokalnych
  9. Kultura wobec wyzwań XXI wieku
  10. Aktualne wyzwania dla państwa prawa