Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie strony internetowej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” unieważnia zapytanie ofertowe na usługę wykonania strony internetowej z powodu błędnie podanego terminu wykonania powyższej usługi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.