Umowy na realizację projektów grantowych podpisane

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim 2 umowy na realizację projektów grantowych, w ramach których zostaną wydane publikacje dotyczące obszaru działania LGD „Zapiecek” oraz zostaną przeprowadzone działania międzypokoleniowe służące integracji. Realizacja projektów przez grantobiorców nastąpi w roku 2019. Łącznie LGD „Zapiecek” przyznano wsparcie w wysokości 137 362,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.