Umowa na realizację projektu współpracy podpisana „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

W dniu 18 grudnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”. Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W ramach projektu na obszarze LGD „Zapiecek” powstanie 8 miejsc rekreacji i wypoczynku w sześciu miejscowościach: Stoczek – gm. Czemierniki, Żakowola Radzyńska – gm. Kąkolewnica, Przegaliny Duże – gm. Komarówka Podlaska, Stanisławów – gm. Ulan-Majorat, Wohyń – gm. Wohyń, miasto Radzyń Podlaski.

Ponadto wydane zostaną innowacyjne materiały promocyjne tj.: gra typu Dobble, kolorowanki dla najmłodszych mieszkańców, w których ilustracje w formie rysunków będą nawiązywać do rzeczywistych walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych Szlaku Greenways oraz zakupione gadżety promocyjne: bidony turystyczne i powerbanki.

Projekt będzie realizowany w 2021 r. Jego wartość to 239 995,36 zł i w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.