Umowa na projekt grantowy podpisana

Informujemy, że 25 sierpnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z  Województwem Lubelskim umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zakup instrumentów muzycznych”.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Zapiecek poprzez zakup instrumentów muzycznych przez 6 podmiotów prowadzących lub deklarujących założenie zespołów mających w swoim repertuarze pieśni tradycyjne, kultywujących dziedzictwo kulturowe regionu w terminie do końca 2017.

Wartość całkowita projektu to 79 148,00 zł, a dofinansowanie z inicjatywy LEADER – 77 533,00 zł.

W ramach wyżej wymienionego projektu grantowego, zadania będą realizować następujący Grantobiorcy:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach
  • Stowarzyszenie NWS Stara Wieś
  • Stowarzyszenie Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy”
  • Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
  • Stowarzyszenie Dla Zabiela „Zaścianek”
  • Miasto Radzyń Podlaski

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.