Umowa na operację własną podpisana

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim umowę na realizację operacji własnej pt. „Bądźmy aktywni”, w ramach której zostaną zorganizowane 4 wyjazdy studyjne.

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację 4 wyjazdów studyjnych dla 125 osób. Wartość całkowita projektu to 50 093,80 zł, a dofinansowanie z inicjatywy LEADER – 49 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.