Umowa na operację własną podpisana

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” podpisała z Województwem Lubelskim umowę na realizację operacji własnej pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”.

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację 2 wyjazdów studyjno-szkoleniowych oraz wsparcie procesu sieciowania lokalnych liderów, skierowanych do 60 mieszkańców obszaru LGD.

Wartość całkowita projektu to 50 200,00 zł, a dofinansowanie z inicjatywy LEADER – 49 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.