Tworzymy zespół roboczy ds. opracowania LSR dla obszaru LGD „Zapiecek” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz miasto Radzyń Podlaski, w tym:
1. przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego

2. reprezentantów różnych grup interesariuszy, w tym: młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, kobiet

3.członków LGD „Zapiecek”

2. osób posiadających doświadczenie w pracach nad strategią

Zadania zespołu roboczego:

  • aktywny udział w spotkaniach prowadzonych podczas opracowywania LSR
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Zespołem oraz biurem LGD
  • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym prosimy o kontakt z biurem LGD „Zapiecek”, tel. 83 352 16 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do współpracy!!!