Szkolenie – Zarządzanie czasem

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. członkowie organów LGD „Zapiecek” oraz przedstawiciele samorządów, na obszarze których realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Zapiecek” uczestniczyli w szkoleniu „Zarządzanie czasem”. Szkolenie poprowadził Krzysztof Martyniak, który przybliżył uczestnikom korzyści wynikające z planowania czasu. Szkolenie było okazją do refleksji nad wykorzystaniem własnego czasu – uczestnicy identyfikowali zewnętrzne i wewnętrzne „pożeracze czasu”. Metody i techniki z którymi  zapoznali się to sprawdzone i skuteczne rozwiązania, dzięki którym rozwiną umiejętności efektywnego wykorzystania czasu jako zasobu nieodnawialnego.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.