Szkolenie i wizyta studyjna dla członków Organów LGD i pracowników biura

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. członkowie Organów LGD i pracownicy biura wzięli udział w szkoleniu połączonym z wizytą studyjną. Szkolenie pt. „Trening myślenia w kontekście oceny i wyboru projektów (błędy w podejmowaniu decyzji, efektywne myślenie)” przeprowadził p. Rafał Żak. Uczestnikom zostały przekazane także informacje z zakresu procedury i metodyki oceny operacji w ramach wdrażania LSR według obowiązujących wytycznych. Członkowie Rady zostali wprowadzeni do oceny naborów 2/2018 i 3/2018 oraz projektów własnych.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Ostromęczynie, które oferuje warsztaty edukacyjne dla różnych grup wiekowych, „Wielką Galerię” promującą lokalnych artystów w Starej Kornicy, która powstała w ramach projektu FIO oraz Alpakarium jako przykład innowacyjnego działania na obszarze wiejskim.