Szkolenie FIO Lubelskie Lokalnie 3

Szkolenie, które odbyło się w biurze LGD „Zapiecek” 11 lutego dotyczące konkursu FIO Lubelskie Lokalnie 3 cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Przedstawiciele FLOP omówili wniosek, który należy złożyć przez generator, terminy, katalog kosztów kwalifikowanych, odpowiedzieli na wszystkie pytania obecnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.