Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Radzyńskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich na szkolenie, które odbędzie się w środę, 6 marca o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Zakres szkolenia, które zostanie poprowadzone przez urzędnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu, obejmie:

  • informacja o rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich
  • wydatkowanie i sposób rozliczania dotacji
  • zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.