Szkolenie członków organów LGD „Zapiecek” – relacja

W dniach 10-12 kwietnia członkowie organów LGD oraz przedstawiciele samorządów, na obszarze których realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Zapiecek” uczestniczyli w szkoleniu „Współpraca i komunikacja jako niezbędne elementy rozwoju społeczności lokalnych” .Uczestnicy podczas spotkań z przedsiębiorcami zapoznali się z warunkami rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności opartej na lokalnych zasobach oraz poznali sposób wyboru i realizacji projektów w LGD „Południowa Warmia”. Prezes LGD „Południowa Warmia” Pan Tomasz Piłat opowiedział nam o warunkach realizacji programu LEADER w woj. warmińsko-mazurskim raz użyczył sali szkoleniowej, w której odbyło się szkolenie „Jak przekonać do zmiany czyli komunikacja społeczna i procesy grupowe ” obejmujące zagadnienie proksemiki- zarządzania przestrzenią, relacjami w przestrzeni, budowaniem i odczytywaniem „dobrych” i „szkodliwych” relacji przestrzennych oraz „Ja” w relacji intra, inter, społecznych i służbowych. Wyjazd studyjno-szkoleniowy przyczynił się do wzrostu wiedzy i kompetencji społecznych uczestników szkolenia.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.