Spotkanie informacyjne dla KGW – podsumowanie

6 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Tematem spotkania było omówienie możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na mocy której koła zyskają osobowość prawną. Koła, które zostaną zarejestrowane jeszcze w tym roku otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3, 4 lub 5 tysięcy złotych, w zależności od ilości członków na działalność oraz rozwój. Rejestracji można dokonać u pełnomocnika w Powiatowym Biurze w ARiMR.

Podczas spotkania uczestnicy zostali także poinformowani o możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków LGD „Zapiecek”, w szczególności o projektach grantowych.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji, tekst ustawy, wzór wniosku znajdują się pod adresem: http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/