SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LSR – ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje, iż zmianie uległ harmonogram spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapiecek” na lata 2023-2027 (LSR).

Spotkania odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu: