Smakuj Lubelskie i nakręć film!

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Przed nami kolejna, druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców: amatorów, profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów). Nagrodzone Filmy będziemy wykorzystywać do promocji Regionu Lubelskiego w Polsce jak i za granicą. Zapraszamy do zgłaszania filmów wykonanych techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem).

Co jest celem konkursu?

 Celem konkursu jest przygotowanie Pracy Konkursowej w ramach której będzie opowiedziana unikalna historia inspirująca do odwiedzenia Regionu Lubelskiego. Uczestnicy konkursu nagrają krótkometrażowe materiały filmowe pokazujące w sposób pozytywny aktywne formy spędzania czasu oraz atrakcje turystyczne na terenie administracyjnym województwa lubelskiego i związanego tematycznie z hasłem: „Lubelskie. Smakuj życie!”. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Kategorie konkursowe:

  • film o długości do 15 sec.
  • film o długości od 15 sec. do 3 minut. 

Co można wygrać? Dla autorów najciekawszych prac w danej kategorii czekają nagrody:

I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł

II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł

III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł

– oraz  trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kartą zakupową o wartości 500 zł.
Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione osoby otrzymają również zestaw promocyjny „Lubelskie. Smakuj życie!”. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do kiedy można zgłaszać prace? 

Termin nadsyłania filmów mija 10 października 2022 r.

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Oddział Turystyki – tel. 81 44 16 786 lub sekretariatu 81 44 16 789, emailpromocja@lubelskie.pl.

Szczegóły Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” 2022 (link otwiera się w nowym oknie)

Regulamin i karta zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”2022 (link otwiera się w nowym oknie)