Seminarium „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje w dn. 07-08.11.2017r. 2-dniowe seminarium połączone z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”.

Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Dworek Jabłonna, Jabłonna 44A, 23-114 Jabłonna Druga.

Celem realizacji operacji jest zapoznanie uczestników seminarium z funkcjonowaniem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zagadnieniem innowacji w rolnictwie, możliwościami praktycznego zastosowania przedstawianych rozwiązań, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami przyszłych grup operacyjnych oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w gospodarstwach zajmujących się produkcją roślinną .

Na program seminarium składa się część wykładowa (pierwszy dzień) oraz wizyta studyjna (drugi dzień). Podczas seminarium zostaną przedstawione m. in. praktyczne rozwiązania wdrożone w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony gleb, integrowanej ochrony roślin, bezorkowej technologii uprawy wybranych gatunków roślin, systemów uprawy roli w nowoczesnym rolnictwie.

Do udziału w seminarium zapraszamy rolników, grupy rolników, organizacje rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli nauki, instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorców sektora rolnego. Ilość miejsc ograniczona.

Wyjazd jest bezpłatny (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, przejazd podczas wizyty studyjnej drugiego dnia seminarium, ubezpieczenie).

Uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu do Jabłonnej w dniu 07.11.2017 r. i powrotu z Jabłonnej    w dniu 08.11.2017 .

Kartę zgłoszenia udziału w wyjeździe szkoleniowo-studyjnym należy dostarczyć do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8 24-130 Końskowola lub przesłać na adres wodr@wodr.konskowola.pl lub fax. 81 881 66 63 do dnia 03.11.2017 r.

Kontakt w sprawie naboru uczestników:

Małgorzata Tarkowska tel. 697 308 333, mlagowska@lodr.konskowola.pl

Małgorzata Seroka tel. 603 555 418, mseroka@lodr.konskowola.pl

Tel. 81 889 06 15