RUSZAJĄ KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 27.11.2017 r. do 11.12.2017 r. na operacje w zakresie „Budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” oraz „Wyposażenia szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną”.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.