Rusza nabór wniosków


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 26 marca do 9 kwietnia 2020 r. na operacje w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej – operacja ukierunkowana na innowacje.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.