Rozwój osobisty – jak poznać i wykorzystać własny potencjał? – wykład I

W dniu 28.02.2023r. w kawiarni i herbaciarni Kofi&Ti w Radzyniu Podlaskim odbyło się pierwsze  spotkanie Uniwersytetu Obywatelskiego.  Jego celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany poglądów i wiedzy oraz rozwoju osobistego. Na Uniwersytet zaproszonych zostało 25 osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę o kulturze, sztuce, nauce, polityce i ekonomii.

Tematem zajęć był rozwój osobisty, jak poznać i wykorzystać własny potencjał”. Na te i inne pytania odpowiadała prowadząca, Urszula Bancerz – właścicielka firmy Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Moderatorem spotkania był Mateusz Orzechowski, właściciel Wspólnoty. Prelegentka wykorzystała swoje doświadczenie wynikające z wieloletniego praktycznego prowadzenia kilku inicjatyw gospodarczych i biznesowych oraz pokazała intelektualną i zawodową drogę, która poprowadziła ją w kierunku zdobyciu kompetencji trenera, rozwoju własnej osobowości i rozbudowania możliwości realizowania się w różnych funkcjach gospodarczych i społecznych.

Mówczyni zwróciła też uwagę na możliwości i pożytki z pracy z wykorzystaniem schematów mentoringu i coachingu. Istotną częścią Inspiratorium była prezentacja podstawowych narzędzi diagnostycznych i analitycznych, ułatwiających budowanie strategii i podejmowanie decyzji w różnych obszarach życia osobistego i społecznego wraz z przykładami i efektami ich praktycznego wykorzystania. 

Beneficjentem i realizatorem operacji własnej dotyczącej utworzenia i prowadzenia Uniwersytetu Obywatelskiego jest Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” natomiast wykonawcą zadania jest Fundacja Mediów Polskich oraz Wydawnictwo Wspólnota.