RELACJA Z WYJAZDU STUDYJNEGO „ZIEMIA RADZYŃSKA: NA SZLAKU NATURY I TRADYCJI”

10 listopada zaprosiliśmy grupę 20 ciekawych świata ludzi na wyjazd studyjny po południowej i zachodniej części powiatu radzyńskiego. Naszym hasłem było ZIEMIA RADZYŃSKA: NA SZLAKU NATURY I TRADYCJI .

Rozpoczęliśmy zwiedzanie od jednego z najwybitniejszych zabytków regionu, czyli kościoła św. Trójcy. Następnie pojechaliśmy do Białej, gdzie w dawnym pałacu Szlubowskich mieści się obecnie szkoła pracująca z młodzieżą metodą Montessori. Zaciekawienie wzbudziła nie tylko uroda budynku ale i sama koncepcja pracy z młodzieżą. Kolejnym punktem było Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej. Pani Krystyna Kożuch z dumą zaprezentowała bogaty zbiór przedmiotów związanych głównie z pracą na roli w dawnych czasach oraz ugościła tradycyjnymi specjałami: zachwycającą kapustą z grochem oraz sernikiem z kaszą jaglaną. Pycha!

Po drodze do Bełcząca zatrzymaliśmy się przy kamieniach nad Tyśmienicą, upamiętniających przeprawę wojsk polskich pod Kock. Odbyliśmy krótki spacer nad malowniczą rzeką. Po obiedzie poszliśmy zwiedzać Czemierniki. Fantastycznym przewodnikiem po miejscowym cmentarzu i przeszłości wsi okazał się być pan Marian Mazurek, po kościele św. Stanisława oprowadził nas zaś pan Zbigniew Smółko. Po powrocie do Bełcząca spotkaliśmy się z panią dr Lidią Lipko, której pasją jest fotografowanie przyrody nad Tyśmienicą. Zdjęcia zrobiły na nas kolosalne wrażenie. O tym, że niektóre gatunki – zwłaszcza ptactwa – mieszkają po sąsiedzku niektórzy z nas dowiedzieli się właśnie przy tej okazji. Kolację zjedliśmy już w Radzyniu Podlaskim a towarzyszył nam przy niej znany lokalny muzyk, pan Wojciech „Molas” Gil.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „Zapiecek”.
Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.