Relacja video z I Forum Przedsiębiorczości – „Rafałki Biznesu”

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z I Forum Przedsiębiorczości, które odbyło się 22 lutego w Sitnie w gm. Borki. Konferencja była skierowana do lokalnych przedsiębiorców, władz samorządowych z terenu powiatu radzyńskiego, dyrektorów szkół, przedstawicieli podmiotów wspierających biznes. Podczas wydarzenia dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorcami, współpracą przedsiębiorców z samorządami i innowacyjnością w biznesie.

Relacja z I Forum Przedsiębiorczości