Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zgodnie z wytyczną numer 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022 roku, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” – przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru LGD „Zapiecek”.

Raport z ewaluacji zewnętrznej dostępny pod linkiem http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/LGD_ZAPIECEK_RAPORT_Z_EWALUACJI.pdf