„Rafałki Biznesu” – I Forum Przedsiębiorczości

22 lutego w Sitnie w gm. Borki odbyło się I Forum Przedsiębiorczości – „Rafałki Biznesu”. W konferencji wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, władze samorządowe z terenu powiatu radzyńskiego, dyrektorzy szkół, przedstawiciele podmiotów wspierających biznes. Podczas konferencji dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorcami, współpracą przedsiębiorców z samorządami, innowacyjnością w biznesie. Spotkanie otworzył p. Wójt Radosław Sałata.  Na Forum wystąpili: p. Mateusz Skowron – pomysłodawca produkcji drewnianych zegarków, który opowiedział o podbijaniu rynków światowych przez produkt lokalny, p. Ireneusz Tomczak – Digital Knowledge Observatory – zaprezentował wizję powstającego Parku Naukowego w Borkach, p. Marcin Czyżak – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim – przedstawił harmonogram planowanych konkursów, w których o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, p. Piotr Fic – ekspert, trener – mówił o innowacyjności, p. Rafał Żak – mówca, trener – przygotował wystąpienie dotyczące błądzenia, przekonywał, że warto budować swój sukces na własnych niepowodzeniach. Na koniec konferencji odbyła się debata, jednym z prelegentów była p. Prezes LGD „Zapiecek” – Katarzyna Krupska-Grudzień.

Miejmy nadzieję, że „Rafałki Biznesu” wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń w regionie.