Przewodnik po obszarze Lokalnej Grupy Działania ,,Zapiecek”

Mamy to!!  Właśnie powstał przewodnik po obszarze działania LGD.  Pomysłodawcą, a zarazem wydawcą niniejszego przewodnika po najciekawszych miejscach na mapie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego ośmiu gmin Powiatu Radzyńskiego jest Lokalna Grupa Działania ,,Zapiecek”.

W ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START” LGD opracowała i wydała przewodnik promujący obszar LGD „Zapiecek” i okolice. Tak się bowiem składa, że obszar powiatu pokrywa się z obszarem działania LGD. Powiat Radzyński to niezliczone atrakcje turystyczne, które doceni nawet najbardziej wymagający podróżnik. Zachęcamy do odwiedzania tych ciekawych miejsc!!

PRZEWODNIK PO OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

Wydawnictwo dystrybuowane będzie nieodpłatnie wśród uczestników wyjazdów studyjnych, turystów a także niedługo pojawi się w bibliotekach znajdujących się na terenie naszego LGD.

Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” oraz Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.