PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKTACH DOTACYJNYCH

Do dnia 26 maja br. przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych z terenu woj. lubelskiego.

Rekrutacja prowadzona jest w  LGD „Zapiecek”, w biurze lidera projektu – Lubelska Fundacja Rozwoju, Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach partnerów projektu:

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, Krasnystaw, tel.  82 576 70 49

• Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel.  81 825 27 27

• Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31