Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informujemy, że w trakcie przeprowadzonych w dniach 14-24 maja 2019 r. konsultacji społecznych dotyczących zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 nie  wpłynęły żadne uwagi.

Protokół