Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018 -„Podejmowanie działalności gospodarczej” .

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady.

Protokół