Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018 -„Podejmowanie działalności gospodarczej” .

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady.

Protokół

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.