Protokół z posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”

W dniu 23 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”. Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o powierzeniu grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 10/2017 – „Publikacje”

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

NABÓR NR 11/2017 „Działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej ”

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

 

Protokół z posiedzenia Rady

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.