Propozycje zmian w kartach oceny projektów

Szanowni Państwo! Jesienią bieżącego roku planujemy ogłoszenie pierwszych konkursów na działania realizujące Lokalną Strategię Rozwoju.

Aby jak najlepiej ocenić złożone projekty i aby jak najwięcej osób spośród Państwa mogło skorzystać z naszych środków ponownie poddajemy pod Państwa opinię przygotowane karty oceny projektów wraz z propozycjami zmian. Z góry dziękujemy za każdą uwagę. Uwagi i postulaty przyjmujemy do 10 sierpnia w biurze LGD lub przesłane na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl. Równocześnie zapraszamy do punktu doradczego, w którym udzielamy informacji na temat głównych założeń LSR i bieżących wytycznych dotyczących zasad finansowania projektów który mieści się w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 8 (budynek Cechu) ..

Poniżej:
Formularz do zgłaszania uwag
Karta oceny operacji z kryteriami dla działania rozwój przedsiębiorczościi/ podejmowanie działalności
Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla operacji o wartości powyżrj 50 tys. realizujących cel 6B PROW 2014-2020
Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – projekty grantowe
Lista preferowanych kodów PKD