Projekt partnerski KSOW Współpraca instrumentem rozwoju przedsiebiorczosci

                                                         
Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania „Zapiecek” oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak”.
Projekt jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 r.  pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości” (6 godzin) w zakresie:
-Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru i przykłady regulacji prawnych
-Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru
-Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru
-Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 r. do godz. 16.00 na adres wwilkos@interia.

Karta zgłoszeniowa