Poziom debaty publicznej we współczesnej Polsce – wykład II

W dniu 09.03.2023r. odbyło się kolejne spotkanie Uniwersytetu Obywatelskiego. Gospodarzem  Inspiratorium był Krzysztof Jakubowski, prezes lubelskiej Fundacji Wolności.

Tematem zajęć był „Poziom debaty publicznej we współczesnej Polsce”. W ujęciu Jakubowskiego uwarunkowany jest on w dużej części dostępem jego uczestników do prawdziwej, maksymalnie szerokiej i łatwo dostępnej informacji o stanie spraw publicznych, mechanizmach wypracowania i realizowania działań organów władz centralnych i samorządowych oraz roli jaką w kontroli nad nimi sprawuje społeczeństwo obywatelskie. Zajęcia poświęcone były roli jawności i dostępu do informacji w prowadzeniu debaty o sprawach publicznych. Wystąpienie oparte było w większości o prezentację i analizę konkretnych kazusów spraw prowadzonych przez Fundację. Bywa ona twórcą i motorem nie tylko wielu inicjatyw społecznych i systemowych ale także występuje jako stojąca na straży interesu publicznego strona postępowań przed organami administracji i sądami. Z reguły kończą się one orzeczeniami wskazującymi na potrzebę albo ujawnienia konkretnych informacji albo wprowadzenia mechanizmów ukierunkowanych na ułatwienie dostępu do nich dla obywateli. W większości interwencje takie powodowały m.in. ożywioną dyskusję nad faktami, które wcześniej nie były opinii publicznej powszechnie znane.
Dyskusja była o tyle żywa, że wśród studentów UO jest wiele osób posiadających własne doświadczenie samorządowe oraz w administracji publicznej. Moderatorem dyskusji był Zbigniew Smółko.