Powstała mapa rysunkowa obszaru LGD ,,Zapiecek”

Przedstawiamy Państwu mapę obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na której zabytki, atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze i turystyczne zostały zaprezentowane w postaci pięknych rysunków. Poprzez przedstawienie najbardziej atrakcyjnych elementów architektury i krajobrazu w postaci kolorowych rysunków nasz obszar staje się jeszcze bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Mapa rysunkowa została opracowana i wydana przez LGD „Zapiecek” w ramach realizacji projektu współpracy „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START).
Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.