Powstają miejsca rekreacji i wypoczynku

W ramach realizacji projektu współpracy z LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” z Łukowa przystąpiliśmy do budowy pięciu miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie pięciu gmin powiatu radzyńskiego: w Stoczku powstanie siłownia plenerowa, w Żakowoli altana rekreacyjna, plac zabaw w Przegalinach, altana w Stanisławowie i altana w Wohyniu. Podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, panem Romanem Bochniarzem z firmy Pronat.
Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” finansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.