Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 4 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr: 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                           Ireneusz Demianiuk