Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

W dniu 06 października 2020 r., godz. 08:30 w biurze LGD „Zapiecek” odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
2.Sprawdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Głosowanie nad porządkiem obrad.

5.Przedstawienie wniosku Beneficjenta w sprawie wydania opinii Rady.
6.Dyskusja.

7.Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Beneficjenta.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Ireneusz Demianiuk