Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w Restauracji Manhatan.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Demianiuk