Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2019.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia. 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                            Ireneusz Demianiuk