Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 3/2019.
  6. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2019 oraz 5/2019.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie  posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ireneusz Demianiuk