Posiedzenie Rady LGD Zapiecek

Informujemy, że 10 lipca 2018 r. o godzinie 8.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Rozpatrzenie protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ireneusz Demianiuk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.