Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 1/2018.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ireneusz Demianiuk