Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 26 lutego 2018 r. o godzinie 14.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena operacji własnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

Ireneusz Demianiuk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.