Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 26 lutego 2018 r. o godzinie 14.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena operacji własnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

Ireneusz Demianiuk